اوقات شرعی اراک در ماه رمضان 96

اوقات شرعی اراک در ماه رمضان 96

  روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
۱ دو شنبه ۴:۲۸ ۶:۰۵ ۱۳:۰۸ ۲۰:۱۱ ۲۰:۳۱ ۰:۱۹
۲ سه شنبه ۴:۲۷ ۶:۰۵ ۱۳:۰۸ ۲۰:۱۲ ۲۰:۳۲ ۰:۱۹
۳ چهار شنبه ۴:۲۶ ۶:۰۴ ۱۳:۰۸ ۲۰:۱۲ ۲۰:۳۲ ۰:۱۹
۴ پنج شنبه ۴:۲۵ ۶:۰۴ ۱۳:۰۸ ۲۰:۱۳ ۲۰:۳۳ ۰:۱۹
۵ جمعه ۴:۲۵ ۶:۰۳ ۱۳:۰۸ ۲۰:۱۴ ۲۰:۳۴ ۰:۱۹
۶ شنبه ۴:۲۴ ۶:۰۳ ۱۳:۰۸ ۲۰:۱۴ ۲۰:۳۵ ۰:۱۹
۷ یک شنبه ۴:۲۳ ۶:۰۲ ۱۳:۰۹ ۲۰:۱۵ ۲۰:۳۵ ۰:۱۹
۸ دو شنبه ۴:۲۲ ۶:۰۲ ۱۳:۰۹ ۲۰:۱۶ ۲۰:۳۶ ۰:۱۹
۹ سه شنبه ۴:۲۲ ۶:۰۲ ۱۳:۰۹ ۲۰:۱۶ ۲۰:۳۷ ۰:۱۹
۱۰ چهار شنبه ۴:۲۱ ۶:۰۱ ۱۳:۰۹ ۲۰:۱۷ ۲۰:۳۷ ۰:۱۹
۱۱ پنج شنبه ۴:۲۱ ۶:۰۱ ۱۳:۰۹ ۲۰:۱۸ ۲۰:۳۸ ۰:۱۹
۱۲ جمعه ۴:۲۰ ۶:۰۱ ۱۳:۰۹ ۲۰:۱۸ ۲۰:۳۸ ۰:۱۹
۱۳ شنبه ۴:۲۰ ۶:۰۰ ۱۳:۰۹ ۲۰:۱۹ ۲۰:۳۹ ۰:۱۹
۱۴ یک شنبه ۴:۱۹ ۶:۰۰ ۱۳:۱۰ ۲۰:۱۹ ۲۰:۴۰ ۰:۱۹
۱۵ دو شنبه ۴:۱۹ ۶:۰۰ ۱۳:۱۰ ۲۰:۲۰ ۲۰:۴۰ ۰:۱۹
۱۶ سه شنبه ۴:۱۸ ۶:۰۰ ۱۳:۱۰ ۲۰:۲۰ ۲۰:۴۱ ۰:۱۹
۱۷ چهار شنبه ۴:۱۸ ۶:۰۰ ۱۳:۱۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۱ ۰:۱۹
۱۸ پنج شنبه ۴:۱۸ ۵:۵۹ ۱۳:۱۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۲ ۰:۱۹
۱۹ جمعه ۴:۱۸ ۵:۵۹ ۱۳:۱۰ ۲۰:۲۲ ۲۰:۴۲ ۰:۲۰
۲۰ شنبه ۴:۱۷ ۵:۵۹ ۱۳:۱۱ ۲۰:۲۲ ۲۰:۴۳ ۰:۲۰
۲۱ یک شنبه ۴:۱۷ ۵:۵۹ ۱۳:۱۱ ۲۰:۲۳ ۲۰:۴۳ ۰:۲۰
۲۲ دو شنبه ۴:۱۷ ۵:۵۹ ۱۳:۱۱ ۲۰:۲۳ ۲۰:۴۴ ۰:۲۰
۲۳ سه شنبه ۴:۱۷ ۵:۵۹ ۱۳:۱۱ ۲۰:۲۴ ۲۰:۴۴ ۰:۲۰
۲۴ چهار شنبه ۴:۱۷ ۵:۵۹ ۱۳:۱۲ ۲۰:۲۴ ۲۰:۴۵ ۰:۲۰
۲۵ پنج شنبه ۴:۱۷ ۵:۵۹ ۱۳:۱۲ ۲۰:۲۴ ۲۰:۴۵ ۰:۲۱
۲۶ جمعه ۴:۱۷ ۵:۵۹ ۱۳:۱۲ ۲۰:۲۵ ۲۰:۴۵ ۰:۲۱
۲۷ شنبه ۴:۱۷ ۵:۵۹ ۱۳:۱۲ ۲۰:۲۵ ۲۰:۴۶ ۰:۲۱
۲۸ یک شنبه ۴:۱۷ ۶:۰۰ ۱۳:۱۲ ۲۰:۲۵ ۲۰:۴۶ ۰:۲۱
۲۹ دو شنبه ۴:۱۷ ۶:۰۰ ۱۳:۱۳ ۲۰:۲۵ ۲۰:۴۶ ۰:۲۱
۳۰ سه شنبه ۴:۱۷ ۶:۰۰ ۱۳:۱۳ ۲۰:۲۶ ۲۰:۴۶ ۰:۲۲
۳۱ چهار شنبه ۴:۱۷ ۶:۰۰ ۱۳:۱۳ ۲۰:۲۶ ۲۰:۴۷ ۰:۲۲

اوقات شرعی اراک تیر ۹۶

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
۱ پنج شنبه ۴:۱۸ ۶:۰۰ ۱۳:۱۳ ۲۰:۲۶ ۲۰:۴۷ ۰:۲۲
۲ جمعه ۴:۱۸ ۶:۰۱ ۱۳:۱۳ ۲۰:۲۶ ۲۰:۴۷ ۰:۲۲
۳ شنبه ۴:۱۸ ۶:۰۱ ۱۳:۱۴ ۲۰:۲۶ ۲۰:۴۷ ۰:۲۲
۴ یک شنبه ۴:۱۸ ۶:۰۱ ۱۳:۱۴ ۲۰:۲۷ ۲۰:۴۷ ۰:۲۳
۵ دو شنبه ۴:۱۹ ۶:۰۱ ۱۳:۱۴ ۲۰:۲۷ ۲۰:۴۷ ۰:۲۳
۶ سه شنبه ۴:۱۹ ۶:۰۲ ۱۳:۱۴ ۲۰:۲۷ ۲۰:۴۷ ۰:۲۳
۷ چهار شنبه ۴:۲۰ ۶:۰۲ ۱۳:۱۵ ۲۰:۲۷ ۲۰:۴۷ ۰:۲۳
۸ پنج شنبه ۴:۲۰ ۶:۰۳ ۱۳:۱۵ ۲۰:۲۷ ۲۰:۴۷ ۰:۲۴
۹ جمعه ۴:۲۱ ۶:۰۳ ۱۳:۱۵ ۲۰:۲۷ ۲۰:۴۷ ۰:۲۴
۱۰ شنبه ۴:۲۱ ۶:۰۳ ۱۳:۱۵ ۲۰:۲۷ ۲۰:۴۷ ۰:۲۴
۱۱ یک شنبه ۴:۲۲ ۶:۰۴ ۱۳:۱۵ ۲۰:۲۷ ۲۰:۴۷ ۰:۲۵
۱۲ دو شنبه ۴:۲۲ ۶:۰۴ ۱۳:۱۵ ۲۰:۲۷ ۲۰:۴۷ ۰:۲۵
۱۳ سه شنبه ۴:۲۳ ۶:۰۵ ۱۳:۱۶ ۲۰:۲۶ ۲۰:۴۷ ۰:۲۵
۱۴ چهار شنبه ۴:۲۴ ۶:۰۵ ۱۳:۱۶ ۲۰:۲۶ ۲۰:۴۷ ۰:۲۵
۱۵ پنج شنبه ۴:۲۴ ۶:۰۶ ۱۳:۱۶ ۲۰:۲۶ ۲۰:۴۷ ۰:۲۶
۱۶ جمعه ۴:۲۵ ۶:۰۶ ۱۳:۱۶ ۲۰:۲۶ ۲۰:۴۶ ۰:۲۶
۱۷ شنبه ۴:۲۶ ۶:۰۷ ۱۳:۱۶ ۲۰:۲۶ ۲۰:۴۶ ۰:۲۶
۱۸ یک شنبه ۴:۲۷ ۶:۰۷ ۱۳:۱۶ ۲۰:۲۵ ۲۰:۴۶ ۰:۲۶
۱۹ دو شنبه ۴:۲۷ ۶:۰۸ ۱۳:۱۷ ۲۰:۲۵ ۲۰:۴۵ ۰:۲۷
۲۰ سه شنبه ۴:۲۸ ۶:۰۸ ۱۳:۱۷ ۲۰:۲۵ ۲۰:۴۵ ۰:۲۷
۲۱ چهار شنبه ۴:۲۹ ۶:۰۹ ۱۳:۱۷ ۲۰:۲۵ ۲۰:۴۵ ۰:۲۷
۲۲ پنج شنبه ۴:۳۰ ۶:۱۰ ۱۳:۱۷ ۲۰:۲۴ ۲۰:۴۴ ۰:۲۷
۲۳ جمعه ۴:۳۱ ۶:۱۰ ۱۳:۱۷ ۲۰:۲۴ ۲۰:۴۴ ۰:۲۸
۲۴ شنبه ۴:۳۲ ۶:۱۱ ۱۳:۱۷ ۲۰:۲۳ ۲۰:۴۳ ۰:۲۸
۲۵ یک شنبه ۴:۳۲ ۶:۱۱ ۱۳:۱۷ ۲۰:۲۳ ۲۰:۴۳ ۰:۲۸
۲۶ دو شنبه ۴:۳۳ ۶:۱۲ ۱۳:۱۷ ۲۰:۲۲ ۲۰:۴۲ ۰:۲۸
۲۷ سه شنبه ۴:۳۴ ۶:۱۳ ۱۳:۱۷ ۲۰:۲۲ ۲۰:۴۲ ۰:۲۹
۲۸ چهار شنبه ۴:۳۵ ۶:۱۳ ۱۳:۱۸ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۱ ۰:۲۹
۲۹ پنج شنبه ۴:۳۶ ۶:۱۴ ۱۳:۱۸ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۱ ۰:۲۹
۳۰ جمعه ۴:۳۷ ۶:۱۵ ۱۳:۱۸ ۲۰:۲۰ ۲۰:۴۰ ۰:۲۹
۳۱ شنبه ۴:۳۸ ۶:۱۵ ۱۳:۱۸ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۲۹
 درج آگهی رایگان

پرداخت آنلاینپرداخت آنلاین

اخبار

ما 48 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کریاس می باشد.facebooktwitterGoogle